ÜBER UNS

Herstellung von Kleidung und Bettwasche für Babys.  Großhandel.

Der Litauische Textilbetrieb UAB „LORITA“ wurde 1994 gegründet. Er stellt hochwertige Kleidung für Neugeborene und Babys her. Bei der Zusammenstellung der saisonaler Kollektionen wird unser Sortiment ständig erneuert. Es werden nur zertifizierte Stoffe aus Baumwolle, Wolle, Leinen und Bambus verwendet.
Die Produkte unseres Unternehmens zeichnen sich durch Funktionalität und Langlebigkeit aus – jedes Kleidungsstück wird mit großer Sorgfalt hergestellt.
UAB „Lorita“ verkauft seine Produkte in speziellen Baby Shops in Litauen, Lettland, Estland und anderen EU-Ländern.
Unsere Unternehmensphilosophie: eine gesunde Umwelt – ein gesundes Kind.
Vision des Unternehmens – neue qualitativ hochwertige Produkte für Babys zu entwickeln und herzustellen sowie nicht nur in den Baltischen Staaten und  sondern auch in anderen Ländern zu einem renommierten Unternehmen zu werden.


 
Odoo image and text block

 UAB LORITA vykdo Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 03.3.1.-LVPA-K-806-01-0409, pavadinimu - „UAB „Lorita“ darbo našumo didinimas diegiant verslo procesų valdymo sistemą “Projektas dalinai finansuojamas iš Europs sąjungos struktūrinių fondų lėšų, pagal priemonę NR. 03.3.1-LVPA-K-806 „E-verslas LT“ . Skiriamas finansavimas-11 370 €.
Įgyvendinus projektą, UAB „Lorita“ bus optimizuotas ir kompiuterizuotas verslo procesų valdymas. Įdiegtos sistemos pagalba bus efektyviau valdomi vidiniai ir išoriniai įmonės veiklos procesai.
Sistema leis apjungti įvairias įmonės veiklos sritis (darbą su klientais, dokumentų valdymą, personalo valdymą, užsakymų priėmimą ir kt.). Taigi padidės įmonės produktyvumas, apyvarta, darbo našumas, didės paslaugų eksportas į užsienio rinkas. įdiegta programine įranga įmonė naudosis ir po projekto įgyvendinimo.
Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo  www.esinvestijos.lt

Odoo image and text block

Įmonės misija: sveika aplinka - sveikas vaikas.
Įmonės vizija: kurti ir gaminti aukščiausios kokybės gaminius kūdikiams, tapti žinoma ne tik Baltijos, Rusijos, bet ir kitų užsienio šalių pirkėjams.

 

Odoo image and text block

Drabužėlius kūdikiams gaminanti įmonė UAB ,,LORITA“  2015 metų Gruodžio mėnesį sėkmingai įgyvendino investicinį projektą  „Vėdinimo/rekuperavimo sistemos diegimas UAB Lorita gamybos/sandėliavimo patalpose“, kurį iš dalies finansuoja Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas (LAAIF), patvirtinęs 11046,50 Eur subsidiją projekto įgyvendinimui. Bendra projekto vertė – 22365,80 Eur. UAB „Lorita“ įdiegė modernią oro tiekimo, šalinimo, filtravimo  technologinę įrangą, kuri leis gamybos patalpose sukurti gerą mikroklimatą. Surinkti nuo gamybinių įrenginių  dulkes, jas nusodinant spec. talpose. Oro rekuperacija (šilumos atgavimas) vyksta pačiame įrenginyje dėl šilumos mainų, per instaliuotą šilumai laidų būgną – išeinantis iš patalpų  šiltas/užterštas oras bus išvalomas/filtruojamas ir atiduos savo šilumą įeinančiam šaltam/šviežiam orui. Tokiu būdu į patalpas nuolat bus tiekiamas šiltas/šviežias oras ir valomas išeinantis iš patalpų oras.
Dulkių nusiurbimui nuo gamybinių įrenginių sumontuotas  išcentrinis ventiliatorius/siurblys,  gamybos procese susidarančių mikrodalelių sugaudymui, pašalinimui iš patalpų su tolimesniu jų nusodinimu filtravimo įrenginyje.
Įdiegus abi šias sistemas pagerėjo dirbančiųjų darbo sąlygos, nes žmonės kvėpuoja išvalytu nuo dulkių oru. Taip pat sumažėjo teršalų išmetimas į atmosferą, nes dulkių nusiurbimo  įranga, didžiąją dalį teršalų surenka ir nusodina spec. talpose.
Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo skirta parama įmonei leido įdiegti pažangią technologiją, kurios pagalba bus mažinamas atliekų patekimas į aplinką. Projekto įgyvendinimas leis prisidėti prie švaresnės aplinkos kūrimo bei padidins įmonės konkurencingumą šalies ir tarptautiniu mastu.

Odoo image and text block

UAB “Lorita” 2014 m. rugsėjo 11-14 d. dalyvavo tarptautinėje parodoje „The Kind + Jugend“ 2014 Vokietijoje, kurioje UAB „Lorita“ pristatė savo prekinį ženklą. Parodoje dalyvavo daugiau nei 1000 dalyvių iš 51 šalies. Parodos metu surinkta informacija apie rinkos tendencijas, madas leis įmonei koncentruotis ties patraukliausia produkcijos dalimi, surinkta informacija apie rinką leis taikyti efektyviausią marketingo strategiją plečiant eksportą, įgytos žinios apie sėkmingai konkurentų taikomas technologijas, mados tendencijas ir siūlomas prekes, leis atitinkamai įvertinti UAB „Lorita“ gaminamą produkciją, ją tobulinti, siekiant didinti drabužėlių ir kitų specializuotų prekių kokybę bei veiklos produktyvumą, skatinti pardavimus. Tikimasi, kad parodos metu užmegzti nauji kontaktai, rastos naujos eksporto nišos, sudarys sąlygas įmonės konkurencingumo didėjimui, pardavimo apimčių į ES šalių rinkas augimui.

Tarptautinėje parodoje „The Kind + Jugend“ 2014UAB „Lorita“ dalyvavo įgyvendindama projektą „UAB „Lorita“ įmonės įvaizdžio stiprinimas užsienio rinkose“ (VP-2.1-ŪM-04-K-05-102) pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ priemonę „Naujos galimybės“. Projektui skirta paramos lėšų suma – iki 21 439,00 Lt. Projektas finansuotas iš Europos regioninės plėtros fondo.